Ovrhe za vrijeme pandemije

Dana 18. travnja 2020. stupio je na snagu Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020), a temeljem kojeg Fina zastaje s provedbama ovrha nad novčanim sredstvima fizičkih osoba.

Dakle, navedeni Zakon odnosi se na na ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika fizičke osobe, a koje provodi Fina.

Trajanje Zakona određeno je trajanjem posebnih okolnosti, a koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znantnu gospodarsku štetu.

Posebna okolnost trajati će od dana stupanja na snagu ovog Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu. Takav rok Vlada Republike Hrvatske može produžiti za još dodatna tri mjeseca, a ukoliko se rok produži o tome ćemo vas obavijestiti.

Ako ovršenik nema niti jednu osnovu za za plaćanje temeljem koje Fina nastavlja s provedbom ovrhe, Fina će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa u roku od deset dana.

Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje koje će evidentirati u Očevidnik, ali neće slati naloge bankama za izvršenje, odnosno zastat će s daljnjim postupanjem.

Iznimno, Fina će izdati nalog za prijenos zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju ako nastupi uvjet za prijenos sredstava koje su zaplijenjene prije nastupa posebnih okolnosti.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz ovoga Zakona ne teče zatezna kamata niti će Fina za to razdoblje obračunavati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje.

Nakon prestanka posebnih okolnosti Fina će nastaviti s provedbama ovrha.

Zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ne odnosi se na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi:

  • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine
  • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka
  • ovrha po računu specifične namjene

Također, moram naglasiti kako se navedeno odnosi isključivo na ovrhe koje provodi Fina, a ne i na ovrhe koje se provode obustavom na plaći.

*Ukoliko u zastoj provedbe ovrha izmjenom Ovršnog zakonu budu uključene i ovrhe koje se provode na plaći o tome ćemo vas obavijestiti.


Dana 01.05.2020. godine stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020) u vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Ove mjere vrijede minimalno 3 mjeseca od dana stupanja na snagu.

Zastaje se s postupanjima u svim ovršnim postupcima!

Poslodavac će zastat s provedbom ovrhe na plaći te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću isplatiti radniku.

Iznimno, provoditi će se ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdžavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a ne isplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Dopune 16.07.2020.

Vlada je produžila do 18. listopada ove godine rok trajanja posebnih okolnosti, koji se odnosi na zastoj u provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima građana i fizičkih osoba, kao i na provedbu svih ovršnih postupaka.

Kako je rekao potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, budući da je nedvojbeno da okolnosti uzrokovane pojavom bolesti COVID-19 i danas utječu na aktivnosti u Hrvatskoj, Vlada je donijela odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti do zaključno 18. listopada ove godine, i to rok trajanja posebnih okolnosti propisanih zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, odnosno dopunama tog zakona te zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Marić je podsjetio da su ti zakoni doneseni s ciljem olakšanja položaja fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe, kako bi lakše prebrodili ovo razdoblje koje nedvojbeno značajno utječe na njihovu financijsku situaciju, kao i kako bi se smanjila šteta nastala u gospodarskom poslovanju, zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih pojavom pandemije bolesti Covid-19.

Zakonom o dopuni zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima propisano je da Financijska agencija (Fina) zastaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike – građane i fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost ili se bave slobodnim zanimanjima.

Zakonom o interventnim mjerama o ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisano je da se za vrijeme trajanja tih okolnosti zastaje s postupanjem u svim ovršnim postupcima, osim propisanih izuzetaka. Zakonima je reguliran i zastoj tijeka zateznih kamata pa one ne tijeku za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, napomenuo je Marić.