ZZP Zahtjev za zaštitu prava (radnika)

Općenito

Zahtjev za zaštitu prava je instrument koji stoji na raspolaganju svakom radniku kako bi se zaštitio od povrede svojih prava od strane poslodavca. Svaki radnik ima pravo osobno podnijeti ZZP. Sindikat može u ime svojih članova podnositi ZZP. Ovdje ćemo govoriti samo o situacijama u gdje mi kao Sindikat putem ZZPa štitimo prava svojih članova.

VAŽNO! Kod otkaza rok za podnošenje ZZPa je 15 dana od dana otkaza/dana zaprimanja otlaza. Ukoliko se ovaj rok premaši nije više moguće niti putem Suda tražiti svoja prava.

ZZP je pokušaj mirnog rješavanja ostvarivanja prava radnika (Zakon o radu članak 133.). Rok za podnošenje ZZPa je 15 dana od dana donošenja odluke ili saznanja za odluku kojom su povrijeđena prava radnika. Nakon slanja ZZPa poslodavac ima rok od 15 dana u kojem može usvojiti zahtjev i poništiti/izmjeniti odluku kojom su povrijeđena prava radnika. Poslodavac nema obvezu odgovoriti na ZZP. Ukoliko poslodavac nije odgovorio ili je negativno odgovorio na zahtjev počinje teći rok za ostvarivanje prava putem nadležnog suda.

Iz naše prakse

ZZP se može podnijeti u slučaju otkaza, diskriminacije na poslu, mobinga na poslu, ne isplaćenih plaća, ne isplaćenih prekovremenih sati, terećenja od strane poslodavca, i slično.

Praksa u našem Sindikatu je da u suradnji s našim članovima naša pravna služba sastavlja ZZP. Tako sastavljen ZZP moguće je poslati na dva načina i to kao Sindikat opunomoćenik za svoga člana ili član osobno u svoje ime. Ovisno o procjeni situacije koristimo jednu od ove dvije opcije.

Dobar dio poslanih ZZPa bude u cijelosti ili djelomično prihvaćen u korist radnika. Sve više poslodavaca prihvaća ulogu Sindikata koju u osnovi Sindikat i ima, a to je biti socijalni partner poslodavcu. Sindikat pokušava dijalogom ostvariti prava za svoje članove.

Ukoliko putem ZZPa nisu ostvarena prava, radnik može svoja prava potraživati na sudu. U dogovoru s članom i sukladno željama člana predmet pred sudom preuzima ovlašteni ugovorni odvjetnički ured Sindikata.

Često radnik ne zna da je otkaz nezakonit i ne traži zaštitu. Savjetujemo sve svoje članove da se prilikom najave ili dobivanja otkaza savjetuju sa Sindikatom.

Najčešće radnik sam pokušava usmeno ili pismeno razriješiti svoju situaciju. Ovdje je bitno razumijeti da je radnik u startu u nepovoljnijem položaju. Iza poslodavca stoje pravnici, savjetnici, odvjetnici i u takvom nadmetanju radnik, koji najčešće svojim znanjem ili nekim usput pokupljenim savjetom, pokušava tome parirati. Sindikat je upravo to za svoje članove – izjednačavanje snaga u startu kako bi član imao veću šansu ostvariti svoja prava.

U praksi nailazimo na primjere gdje radnici sami najiskrenije i u najboljoj vjeri pokušavaju ostvariti svoja prava. U takvim slučajevima znaju biti izigrani na način da se njihove usmene ili pismene izjave izokrenu protiv njih samih. Čest je slučaj da se radnika usmeno zavlači dok ne istekne zakonski rok za podnošenje ZZPa.

Dosad smo ove godine za svoje članove napisali preko stotinu ZZPa.

Novčana potraživanja

Kod novčanih potraživanja radnika prema poslodavcu ne vrijedi rok od 15 dana. U tom slučaju zastara za materijalna potraživanja je 5 godina. Onoga trenutka kad radnik shvati da postoje novčana potraživanja prema poslodavcu također je moguće podnijeti ZZP kao pokušaj mirnog pronalaženja rješenja s poslodavce, Rok od 5 godina vrijedi i za one radnike koji više ne rade kod tog poslodavca.


Naša pravna služba na raspolaganju je članovima svakim radnim danom od 08 do 16 sati.