Provodimo anketu među članovima NSRH iz sektora trgovine. Anketa je u ženskome rodu, a odnosi se na sve rodove. Rezultate ankete koristiti ćemo kao smjernice daljnjih sindikalnih postupanja.

Jedan od oblika sindikalnog djelovanja su sindikalni prosvjedi. Pokušali bi organizirati veći sindikalni prosvjed kako bi ukazali na loše stanje radnika u sektoru trgovine. Kako gledaš na to?

Loading poll ...

Plaće, stimulacije i dodaci.

Loading poll ...

Loading poll ...

Koliko si zadovoljna na svome radnome mjestu?

Loading poll ...

Loading poll ...

Loading poll ...

Ostalo

Loading poll ...

Loading poll ...

Loading poll ...

Hvala na utrošenom vremenu!